התאדות
מידת ההתאדות תלויה בטמפרטורה, בקרינה, בלחות האויר ובמהירות הרוח. כאשר הקרינה והטמפרטורה גבוהות, הלחות נמוכה והרוח חזקה, מגיעה ההתאדות לערכים גבוהים ביותר. ערכי ההתאדות המוצגים במפות ההתאדות, מבוססים על מדידות ההתאדות מגיגית סוג א'.

בחלק הצפוני-מערבי של הנגב עולה ההתאדות השנתית הממוצעת במהירות גדולה יחסית ככל שמתרחקים מהים. באזורים הפנימיים של הנגב עולה ההתאדות ככל שמדרימים. דהיינו, הרוחב הגיאוגרפי והמרחק מהים הם הגורמים המשפיעים כאן. באזור הערבה עולה ההתאדות עם הירידה בגובה הטופוגרפי. בחודשי החורף ההתאדות היממתית היא כשליש מערכה של ההתאדות בחודשי הקיץ. ערכי ההתאדות הם מ-2-3 מ"מ בצפון-מערב ועד 4-5 מ"מ בערבה ובאילת. בקיץ ההתאדות היממתית הממוצעת היא 7-15 מ"מ.


מפת ההתאדות השנתית
מפת ההתאדות דצמבר-פברואר
מפת התאדות יוני-אוגוסט