אודות
האתר מבוסס ברובו על הערך 'אקלים' באטלס הנגב,
בהוצאת המחלקה לגיאוגרפיה,באוניברסיטת בן-גוריון בבאר-שבע, 1986.
הערך נכתב על-ידי פרופ' אברהם זנגביל,
ראש המחלקה למטאורולוגיה מדברית במכוו לחקר המדבר ע"ש בלאושטיין
במדרשת בן-גוריון בנגב, והגב' דבורה שמר.

עורך האתר:עזרא פימנטל
פברואר 2005