שלחו תיאורים ו/או תמונות מאירועים אקלימיים מעניינים במיוחד לכתובת: pimentel@ boker.org.il, והם יפורסמו באתר.