קראפה םובלאל הרזח קראפה תפמ הרזח


סנדרק ןיטסוגוא
הבוק
ריג ןבא
Augustin Cardenas
Cuba
Limestone
1962