קראפה םובלאל הרזח קראפה תפמ הרזח


הקסיד
ב"הרא
טינרג
Diska
Israel
Granite
1962