קראפה םובלאל הרזח קראפה תפמ הרזח


יסנל סנאי
היבלסוגוי
ריג ןבא
Janez Lennasi
Jugoslavia
Limestone
1962