יחד מדברי", 1978"
הפסל מבוסס על אדני הרכבת ('רילסים') של רכבת
העמק (1910-1906), שהוקמה על-ידי הגרמנים עבור
האימפריה העות'מאנית.
הרילסים 'סופחו' בזמנו על-ידי המשקים באזור.
30 מהם הובאו לקיבוץ בית-אלפא, בו התגורר הפסל.
כבר אז עמד הפסל על 'הפוטנציאל האנושי' שיש
בהם כאשר מציבים אותם זקוף.
באביב 1964 שימשו אדנים אלה ל2- פסלים שלו
- 'לילה גבוה 1' ו-'לילה גבוה 2', שנטלו חלק
בתערוכה שנדדה בצפון-אמריקה במשך שנתיים, ואף
הוצגו במוזיאון ישראל, בתל-אביב ובחיפה (1967).
ב- 1978 העביר הפסל 25 אדני רכבת אל הגבעה
הצופה אל חוד עקב ויצר את ה'יחד המדברי'.
בשנת 1979 התווסף עוד אחד, 100 מ' מערבה.
בשנת 1980 הצטרף ליחד הזה 'קו החלוקים' של
שדה צין. מאוחר יותר התווספו אליו 'עפיפון'
(מתחם אבנים) אל ראש מעלה צין, ושני
'קווים' נוספים: האחד לעבר מפל נחל דבשון,
הנשפך ממצוק הצינים אל בקעת צין, והשני מזרחה
לעבר הרי אדום.