"כוח אנכי" - פברואר 1997
הפסל ממוקם במבואותיה הדרומיים של באר-שבע.
מורכב מדחפור, שאותר במפעל הגרוטאות של מפעלי
ים-המלח. תכנון היסודות נעשה על-ידי מהנדסי
מפעלי ים-המלח 10 - כלונסאות של 10 מ', שיסוד
בטון מרובע מאגד אותם יחד.
הפסל הוצב על-ידי 2 מנופים, והולחם במקומו.
הצבע - כסוף, דמוי חללית, ומבטא סוג מסוים
של אנטי-כבידה, אנטי-גרביטציה של כדור-הארץ,
אנטי-תזה לוקטורים האופקיים, המאפיינים דחפורים
מסוג זה.
על-פי הפסל זהו "סוג מסוים של רעידת אדמה של
ההכרה".