סולם אנכי, 1978
פסל פלדה. ממוקם בכניסה למכון לחקר המדבר ע"ש יעקב
בלאושטיין, במדרשת שדה-בוקר. הוקם בעת עבודתו
של הפסל ביחידה לאדריכלות מדברית של המכון.
סולם שלבים המתנשא אל-על, כשהרווחים בין שלביו
גדלים.
בסיסו 4 - מ"ק יסוד תת-קרקעי.
סביבת הפסל - נוף שטוח וצמחייה נמוכה, ללא
עצים.