"ללא שם", מדרשת שדה בוקר
חלק מהטיילת המדברית לאורך נחל צין, שתוכננה
על-ידי הפסל. הפסל - סלע קונגלומרט שעוצב
באתרו, סמוך ל- 2 רמפות עפר, ומסלול העובר
ביניהן לכוון נחל דבשון וקו הרקיע של רמת עבדת.
מהווה ציר קישור בין הקמפוס המדרשתי, הבנוי
אדריכלית, לבין הנוף הבראשיתי של נחל צין ורמת
עבדת.