פארק הפסלים על שפת מכתש רמון
ראשיתו של הפארק בשנת 1962 , במפגש אמנים בינלאומי שהתקיים
על שפת מכתש רמון במשך כחודשיים. בשנת ,1986
ביוזמתו של הפסל עזרא אוריון, התקיים מפגש
אמנים ישראליים נוסף באותו מקום. הוסכם עם 'רשות שמורות
הטבע', שהפסלים יהיו מאבן מקומית, ובכלל זה
סלעי פסולת ממחצבות מכתש רמון. כמו כן סוכם,
שהפארק יוקם בשולי היישוב מצפה רמון, ממזרח,
סמוך למצוק, ולא מעבר לחוות האנטנות.
על-פי עזרא אוריון, פארק זה מהווה חוליה המקשרת
בין 'הציונות המתגשמת' (ההתיישבות במצפה רמון),
לבין 'ארץ בראשית' (אזור הרמון).
בשנת 1988 התקיים מפגש נוסף של אותם אמנים ישראליים, והפסלים
סיימו את עבודתיהם.