פסל זהות לכפר-הנוער בניצנה, 1978
הוקם לבקשת לובה אליאב, מייסד כפר-הנוער.
ממוקם במרחב הכניסה של הכפר ומתנשא לגובה של
כ4- מ' . הפסל, בצורת 'דולמן' - שני צירים אנכיים
וסלע מונח עליהם, קשור לתופעה הארכיאולוגית
של הדולמנים, בפרה-היסטוריה של אגן הים התיכון.
מוטיב 'השניים האנכיים' -שני צירים מקבילים
המתנשאים אל-על עם נקיק אור ביניהם, מאפיינים
את עבודתו של עזרא אוריון (ראה 'פסל הזהות'
בירוחם) . כאן הניצבים עשויים בטון. הסלע האופקי
המונח על הצירים האנכיים נעקר על-ידי דחפורים
בעת עבודות הסדרת הכביש למסוף הגבול בניצנה.
הסלע, מגיל האיאוקן, לפני כ- 50 מיליוני שנים.
הזווית שבה מוצב הפסל מודעת לתאורה של מצבי
זריחה ומצבי שקיעה לאורך כל השנה.