אודות
מרכז הזוחלים המדברי הוא אוסף של זוחלי ארץ ישראל בדגש זוחלי הנגב.

האוסף הוקם על ידי צוות מדריכי בית ספר שדה שדה-בוקר בשנות ה-70 ועבר שיפוץ כללי בשנות ה-90.

האוסף הוקם למטרות חינוכיות – לימודיות על מנת לאפשר לקהל הרחב לפגוש ולשמוע הסברים על זוחלי ישראל תוך דגש על חשיבותם למערכת האקולוגית והצורך בשימורם.

במרכז הזוחלים ניתן לפגוש מעבר לזוחלים גם עקרבים, מכרסמים, שועלים, דורסי יום ודורסי לילה. עוד באוסף חדר חושך, חדר פוחלצים ואוסף חרקים וגולגלות.

רוב בעלי החיים באוסף הינם מוגנים, ונדרש רישיון מיוחד כדי להקימו. רוב בעלי החיים הנמצאים באוסף אינם יכולים לחיות בטבע מסיבות שונות, ולכן משמשים לתצוגה חינוכית.