שממיתון מס' 3
שלום רב!
בהמשך לשממיתון מס' 2 בו תיארנו את עיקרי בעיות שמירת הטבע מהם סובלים זוחלי ודו-חיי ארץ ישראל, בחרנו בגיליון זה להציג מקרה ספציפי של זוחל המצוי בסכנת הכחדה. בעת האחרונה החל מחקר שדה הנועד לנתר וללמוד על מצבם של אוכלוסיות צבי היבשה המדבריים. מחקר זה נערך על ידי בעז שחם ממרכז מידע זוחלים ודו חיים של החלה"ט ונעם ורנר מגן החיות התנכ"י בירושלים.

על פרויקט צב היבשה המדברי
צב היבשה מדברי (Testudo werneri) הינו מין אנדמי לחולות צפון מערב הנגב וצפון סיני. מחקר עדכני (Perälä, 2001) הגדירו כמין נפרד ולא כאוכלוסיות בקצה תפוצה של המין Testudo kleinmanni כפי שחשבו בעבר. כיום חי צב היבשה המדברי רק בישראל לאחר שאוכלוסיותיו בסיני נכחדו לחלוטין, או כמעט לחלוטין, כאשר הניקיון הגנטי של הפרטים הבודדים ששרדו באזור אל-עריש מוטל בספק. מספר הפרטים המתרבים בארץ מוערך ב - 1500-2000 והמין מוגדר כנמצא בסכנת הכחדה חמורה (critically endangered) על-פי המדדים של האיחוד הבינלאומי לשמירת הטבע (IUCN) (Perälä, 2003). סכנת ההכחדה נובעת מהלחצים הכבדים המופעלים על בית גידולו הטבעי, לחצים שמקורם בעיקר בפעילות אנושית. בעבר בוצעו מחקרים לגבי פיזיולוגיה, רבייה והתנהגות מין זה בחולות מערב הנגב (לדוג': גפן, 1987), אך המידע המצוי כיום בידינו לגבי תפוצה ומצב האוכלוסיות של מין זה בטבע הוא חלקי ואינו מעודכן (בוסקילה, 2002). משום כך, התחלנו לאחרונה בביצוע סקר זואולוגי בחולות הנגב, שמטרתו איסוף מידע ראשוני לגבי מצב אוכלוסיות צב-היבשה המדברי. מטרתו המרכזית של הסקר, הנערך במימון קרן שולוב למחקר אודות חיות בר בשביה, היא יצירת בסיס מידע לגבי אוכלוסיות צב-יבשה מדברי בתחום תפוצתו הידוע בישראל. המידע נאסף באזורים בהם קיים מידע על הימצאות המין בשטח, תוך חלוקה של חולות הנגב לשש יחידות גיאוגרפיות פונקציונליות (חולות נחל סכר, חולות משאבים, חולות שונרא, חולות "שטחי האש", חולות עגור, חולות ניצנה). הסקר כולל איתור צבים פעילים בשטח וסימני פעילות (עקבות), מדידה וצילום של הפרטים וניסיון להעריך את מצב האוכלוסיות באזורים הנדגמים. במקביל אנו אוספים נתונים גם על זוחלים אחרים שנמצאים בשטח, ואת כל האזורים אנו דוגמים לפחות שלוש פעמים (בעונות שונות) במהלך הפרויקט. בפרויקט ייטלו חלק גם אנשי צוות גן החיות התנ"כי.
צב-יבשה מדברי עשוי להוות "מין מטרייה" לבית הגידול החולי באזור תפוצתו, בשל תלותו הרבה בבית גידול זה ורגישותו להפרעות בשטח. בסיס המידע שיוקם בסקר זה יסייע בעתיד למיפוי הפרעות ורגישויות של אוכלוסיות הזוחלים בחולות הנגב, בפעולות ניהול וממשק בשמורות טבע באזור ובאיתור שטחים בעדיפות לשימור. הצב הוא מועמד טבעי לשמש מודל ומנוף לביצוע הסברה להעלאת מודעות הציבור וצה"ל לחשיבות שימור חולות הנגב.
צוות מרכז הזוחלים המדברי ישמח לעמוד בקשר ולענות לשאלות ולקבל תצפיות מהציבור הרחב ומקהל המתעניינים. נשמח אם תפיצו דף מידע זה בציבור הרחב.
ליצירת קשר עם צוות המרכז:
ארבל לוי, 050-2050587
יובל הדר, 050-2050582 hadaryu@bgu.ac.il.
כתובתנו: מרכז זוחלים מדברי, בית ספר שדה שדה-בוקר, מדרשת בן-גוריון, מיקוד 84990.
ניתן לבקר גם באתר מרכז הזוחלים: http://www.boker.org.il/learning

בברכת הצלחה,
ארבל לוי ויובל הדר
צוות מרכז הזוחלים.