מקורות מידע
ארבל אברהם. (עורך), ( 1984 ). "החי והצומח של ארץ ישראל – כרך 5 ", הוצאת משרד הביטחון והחברה להגנת הטבע. רמת גן.
בוסקילה עמוס, אמיתי פנחס. ( 2001 )."המדריך לזוחלים ודו-חיים בישראל," הוצאת כתר, ירושלים.
ברש אל. והופיין י.ח. ( 1956 ). "זוחלים – מדריך ומגדיר לזוחלים של ארץ-ישראל", הוצאת הקיבוץ המאוחד. ישראל.
ורנר יהודה. (1995 ). "המדריך לזוחלי ארצנו", הוצאת יפה נוף, רשות שמורות הטבע. ירושלים.
Disi, Modry, Necas, Rifai. (2001). "Amphibians and Reptiles of Hashemite Kingdom of Jordan". Edition Chimaira. Frankfurt.