השרף בספר ישעיהו
בספר ישעיהו מופיע תאור של ה"שרף" שהוא מעין מלאך בעל דמות של נחש מעופף. פרוש השם "שרף" הוא "נחש היורק להבות אש" או "נחש האש". מהמשך תאוריו של ישעיהו ומכל המסופר בספר בראשית ובמקומות אחרים בתורה אפשר להבין שהשרפים הללו היו מהמלאכים העליונים ביותר כלומר גם בדת היהודית מופיע יצור אלוהי דמוי נחש – וזה הוא הד לאמונה הזאת גם בדתות אחרות (כפי שכבר ראינו קודם). הנחש המפחיד ביותר שמופיע בתנ"ך הוא הלוויתן.
הפרוש המילולי של השם הזה במקרא הוא יצור ענק דמוי זוחל ימי שתפקידיו ומהותו אינם מוגדרים במקרא באופן ישיר. ואולם מהמסופר בספר איוב ובספר ישעיהו ובמקומות אחרים ניתן להבין שזו הייתה ישות אלוהית (אלילית?) שנלחמה באל יהוה – וזה האחרון הצליח לנצח אותה למרות כוחה העצום והרב. גם כאן לפנינו הד למיתוסים הקדומים של השומרים, האכדים והבבלים.