הנחש בתרבויות העולם העתיק - אכד
יש חוקרים החושבים שכל המיתוסים המאוחרים לתרבות השומרית – אכדית הכרוכים באלים-נחשים נגזרים מהדת השומרית בה הנחש היה האל של המים התת-קרקעיים ושמו היה זו (zu) או נינגיזידה. האל הזה הוא הארכיטיפ הטיפוסי (במונחים של יונג) של אל גדול וחזק שבמקרה זה היה גם אל התהומות הגדולים (וראה בתנ"ך את היחס למונח "תהומות" והקשר שלו ל"לויתן"). אל זה היה מקור החיים הנצחיים וגם חייהם של בני התמותה שבו אליו בבוא יומם. מעניין לציין בהקשר זה שגם אצל הקלטים הקדמונים ייצג הנחש התת-קרקעי סוסלוס את עולם השחור הנמצא מתחת לפני האדמה.