הנחש בתרבויות העולם העתיק - חיתים
החיתים היו עם שישב בתקופות הקדומות באזור תורכיה של היום והם ירשו את ממלכת מיטני שאזרחיה היו חוריים – עם ממוצא אריאני שהביא את תרבותו ואליליו מהודו. אצלם האל הנחש נקרא אינדרה ואצל החיתים הוא נקרא כבר בשם אחר אך עדיין תפקד כ,אל-הנחש". לחיתים היו שני אלים כאלה כאשר האחד הוא האל הגדול ואילו השני הוא אל שאהב את האלה הנקבית המרכזית של החיתים (הלא היא אישתר) והיה משרתה הנאמן. לעם הזה היה כנראה קשר עם מצרים ועם הישראלים ולכן לא פלא שמוצאים הדים לאלים הללו גם בתרבויות של העמים הללו.