הנחש בתרבויות העולם העתיק - פרס
בתרבות הפרסית מוצאים לראשונה את נחש השמים הלא הוא "אזהי דאהאקה". אל זה הוא האל שברא את כל הכוכבים וגרמי השמים האחרים. האל הזה הוא גם אל השמים וגם אל האדמה – ובמקביל אל המים. הוא נע בגלים לשונו ממוזלגת וארסו מיצג את האסון הפתאומי והמוות המהיר.