הנחש בתרבויות העולם העתיק - רומי
הדת, המיתולוגיה והתרבות הרומית מהוות המשך ברור של התרבות היוונית. אסקלפיוס למשל הוא אל הרפואה גם כאן אך אצל הרומאים הוא עצמו איננו נחש אלא דמוי אדם שלמד את תורת הרפואה מהנחשים!!!. גם הסמל הבינלאומי של הרפואה עד עצם היום הזה (מטה ושני נחשים משתרגים עליו) מקורו בתרבות היוונית רומית: במיתולוגיה היוונית היה הסמל הזה סמלו של הרמס שהיה גם הוא אל הרפואה. אצל הרומאים שונה שמו למרקורי ואחר כך הפך הסמל הזה סמל אל הרפואה ססקולפיוס ובהמשך הדורות לסמל הרפואה בכלל (וכך כאמור, עד עצם היום הזה). הרומאים האמינו שאל הרפואה מופיע בזמן מגיפות בצורה של נחש ולכן הפכו את הסמל הזה לסמלו. בגלל כל אלה הפך גם הסמל הזה לסמל האלים השומרים על הבתים ולכן הופיע סמל זה על בתים רבים.