הנחש כאל
מאז ומתמיד משך הנחש את תשומת ליבו של האדם ועורר את פחדיו – ודמיונו. אורח החיים ה"מסתורי" של הנחש, היכולות המדהימות שלו (בליעת טרף שלם ללא לעיסה, תנועה באזורים קשים לתנועה, מהירות ההכשה בנחשים מסוימים, תהליך ההתנשלות וכדומה) ויכולתו להרוג באמצעות הארס, באמצעות חניקה או בליעה, עוררו את דמיונו של האדם לאורך ההיסטוריה והביאו ליצירת מיתוסים, אמונות ואגדות על החיה הזאת.
מענין לציין שבכל התרבויות הידועות לנו (משחר ההיסטוריה ועד היום) ובכל היבשות שימש הנחש כאל ותמיד אפשר למצוא פולחן כזה או אחר לאל הנחש או שהנחש שימש כסמל למעשים אלוהיים או פשוט כשליח האל (בדתות המונותאיסטיות הוא מיצג דווקא את השטן או את כוחות השחור). למעשה המיתוסים על הנחשים הם הנפוצים ביותר בעולם מבין כל המיתוסים. (חשוב לציין כאן שרק היום קיימת הנטיה לנתץ מיתוסים – לגבי האדם הקדמון והאדם בתקופות הקודמות היה המיתוס אמת לאמיתה והכל האמינו בו ללא מצרים).