הנחש באיסלאם
מוטיב דומה מופיע גם באיסלם: גן העדן נשמר על ידי טווס חכם שהצליח למנוע מהשטן להכנס לגן העדן. השטן (שמו היה איבליס לפי המיתוס המוסלמי הזה) רצה להכנס לגן העדן כדי לנקום באדם הראשון את גרושו של שטן (הנחש) מגן העדן. ואולם כל התחבולות שלו לא הועילו כי הטווס החכם הצליח תמיד לגלות אותו ולמנוע ממנו את הכניסה. לבסוף הוא מצליח להכנס רק כשהוא מתחבא בתוך פיו של נחש – שם ברור שהטווס לא יחפש מרוב פחד. מלבד המיתוס הזה אין הרבה מיתוסים אליליים כאלה באיסלם וזאת בגלל אופיו המונותאיסטי – אחדותי של האיסלם.
המוטיבים שהופיעו כאן בתרבויות הקדומות, ביהדות, בנצרות ובאיסלם מופיעים גם אצל עמים אחרים ובתרבויות רחוקות מאוד (באמריקה, אפריקה המשוונית, דרום-מזרח אסיה ובאוסטרליה). לפי איך שזה נראה – יונג כנראה צדק ותופעות הטבע מעוררות באדם באשר הוא אדם את אותן ההתרשמויות, אמונות ודעות. אחרת אי אפשר להסביר מדוע הדברים דומים כל כך בכל העולם כולו.