מקורות
ספרים וחוברות
רוב החומר שמופיע במבוא זה על נחשים נלקח מהחוברת "נחשים" מאת פרופ' אלעזר כוכבא. חוברת זאת יצאה בהוצאת המחלקה לזואולוגיה באוניברסיטת ת"א בשנת 1974
אמיתי, א., בוסקילה, ע., - "מדריך לזוחלים ודו-חיים בישראל". הוצאת כתר. 2001.
ארבל, א. – "כרך זוחלים ודו-חיים" ב"אנציקלופדיה החי והצומח בא"י". 1984.
Weidensaul, S., - “Snakes of the World”. Grange Books. 1996.
עבודות גמר
בן שושן, אודליה (1997) – "התנהגות מכרסמי בר ועכברי מעבדה בנוכחות טורף (נחש)".
גרייבסקי (גרנות), י. תשל"ג: 1973 - "התנהגות האכילה אצל הצפע המצוי". עבודת פרויקט, המחלקה לזואולוגיה, אוניברסיטת ת"א.
מלמד, ר. תשכ"ג: 1963 – "בלוטות ושיניים של נחשים "בלתי ארסיים" (Aglypha) ו"ארסיים למחצה" (Opistoglypha). עבודת גמר, תיכון עירוני ז'.
מאמרים (עברית)
1) דה-פריס, א. תשל"א: 1971 – "מחקר על ארס נחשים. שנתון מדעי, כרך א', הוצאת קופת חולים, ההסתדרות הכללית של העובדים בא"י, ע"ע: 23-32.
2) ורנר, י.ל. תשל"ג: 1973 – "תעלומת קוסם הנחשים". לדעת, כרך ג', ע"ע: 3-6.
3) כוכבא, א. תשכ"ג: 1962 – "אנטומיה של מנגנון הארס אצל נחשים והפרשת הארס על ידי הצפע. דפים רפואיים, כרך כ"א, ע"ע: 593-609.
4) מנדלסון, ה. תשכ"ג: 1962 – "על דרך החיים של הנחשים הארסיים בא"י". דפים רפואיים, כרך כ"א, ע"ע: 577-592.
1) Frenkel G. & Kochva E. (1970) – “Visceral anatomy of Vipera palaestinae: An illustrated presentation. Isr. J. Zool. 19: 145-163.

2) Tanaka H. (1973) – “Activity and behavior of Habu Trimeresurus flavoviridis. The Snake 5: 116-132.

3) Brown W.S. (1973) – “Ecology of the racer, Coluber constrictor mormon (Serpentes, Colubridae), in a cold temperate desert in Northern Utah”. Ph.D. Thesis, University of Utah, U.S.A.

4) Gans C. (1970) – “How snakes move”. Sci. Amer. 222: 82-96.

5) ---------- and Mendelssohn H. (1971) – Sidewinding and jumping progression of vipers.” In: “Toxins of Animal and Plant Origin” (De-Vries A. and E. Kochva, Eds.). Gordon and Breach, London, vol. 1, pp. 17-38.

6) Dmiel R. and A. Borut (1972) – “ Thermal behavior, heat exchange, and metabolism in the desert snake Spalerosophis cliffordi”. Physiol. Zool. 45: 78-94.

7) Skoczylas R. (1970) – “Influence of temperature on gastric digestion in the Grass-Snake Natrix natrix”. Comp. Biochem. Physiol. 33: 793-804.


8) Alcon E. and Bdolah A. (1974) – “Increase of proteolytic activity and synthetic capacityof the pancreas in snakes after feeding”. Comp. Biochem. Physiol. 50A

9) Mendelssohn H. (1963) – “On the biology of the venomous snakes of Israel”. Isr. J. Zool. 12: 143-170.

10) ------------------ (1965) – On the biology of the venomous snakes of Israel”. Isr. J. Zool. 14: 185-212.

11) Vinegar A. et al (1970) – “Metabolism, energetics, and thermoregulation during brooding of snakes of the genus Python (Reptilia, Boidae)”. Zoologica 55: 19-48.

12) Dmiel R. (1970) – “ Growth and metabolism in snake embryo”. J. Embryol. Exp. Morph. 23: 761-772.

13) Allon N. and E. Kochva (1974) – “ The quantities of venom injected into prey of different size by Vipera palaestinae in a single bite”. J. Exp. Zool. 188: 71-76.

14) Tanaka H. and Wada Y. (1971) - “An experimental study for estimating the striking energy of rhe fangs of the Habu Trimeresurus flavoviridis”. The Snake 3: 63-64.
15) Oron U. and A. Bdolah (1973) – “Regulation of protein synthesis in the venom gland of viperid snakes”. J. Cell Biol. 56: 177-190.

16) Underwood G. (1967) – “A contribution to the Classification of Snakes”. Trustees of the British Museum (Natural History)London, 179 pp.

17) Costanzo J.P. 1989 – “Conspecific scent trailing by garter snakes (Thamnophis sirtalis) during automn: Further evidence for use of pheromones in den location”. J. of Chemical Ecology 15(11): 2531 – 2538.

18) -------------------(1989) – “Effects of humidity, temperature, and submerge behavior on Jordan”. Snake survivorship and energy use in hibernating garter snake (Thamnophis sirtalis)”. Can. J. of Zool. 67(10): 2486 – 2492.

19) Mason R.T.; Fales H.M.; Jones T.H.; Pannell L.K.; Chinn J.W.; Crews D. (1989) –“Sex pheromones in snakes”. Science 245 (4915): 290 – 293.

20) Disi.A.; Gharaibeh M.; Salhab A. (1988) – “Comparative potency of two polyvalent antivenins in mice and recent incidents of snakebites in Jordan”. Snake 20(2): 144 – 150.

21) Melcer T.; Chiszar D. (1989) – “Striking prey creates specific chemical search image in rattlesnakes”. Animal Behaviour 37(3): 477 – 486.

22) Macartney J.M.; Larsen K.W.; GregoryP.T. (1989) – “Body temperatures and movements of hubernating snakes (Crotalus and Thamnophis) and thermal gradients of natural hibernacula”. Can.J.of Zool. 67(1): 108 – 114.

23) Yayon A.; Sikular E.; Keynan A. (1988) – “Desert black anke bites”. Hrefuah 115(10): 269 – 270,312.

24) Slip D.J.; Shine R. (1988) – “Thermoregulation of free-ranging diamond pythons, Morelia spilota (Serpents, Boidae)”. Copeia 1988(4): 984-995.

25) ------------------------(1988) – “Reptilian endothermy: A field study of thermoregulation by brooding diamond pythons”. J. of Zool. (London) 216(2): 367-378.

26) Soto J.G.; Perez J.C.; Minton S.A. (1988) – “Proteolytic, hemorrahgic and hemolytic activities of snakes venoms”. Toxicon 26(9): 875-882.

27) Crews D.; Hingorany V.; Nelson R.J. (1988) – “Role of the pineal gland in the control of annual reproductive behavioral and physiological cycles in red-sided garter snake (Thamnophis sirtalis parietalis)”. J. of Biol. Rhythems 3(3): 293-302.

28) Preira N.A.; Ruppelt –Pereira B.M.; Celia-Do-Nascimento M.; Paz-Parente J. (1994) – “Pharmacological screening of plants recommended by folk medicine as snake venom antidots: 4) Protection against Jararaca venom by isolated constituents”. Planta Medica 60(2): 99-100.

29) Tun-Pe; Nu-Nu-Lwin.; Aye-Aye-Myint.; Kyi-May-Htwe.; Khin-Aung-Cho (1995) – “Biochemical and biological properties of the venom from Russell’s viper (Daboia russelli siamensis) of varying ages”. Toxicon 33(6): 817-821.

30) Hayes W.K. (1995) – “Venom metering by juvenille prairie rattlesnakes, Crotalus v. viridis: Effects of prey size and experience”. Animal Behaviour 50(1): 33-40.
31) Snow R.W.; Bronzan R.; Roques T.; Nyamawi C.; Murphy S.; Marsh K. (1994) – “The prevalence and morbidity of snake bite and treatment-seeking behaviour among a rural Kenyan population”. Ann. Of Tropical Medicine and Parasitology 88(6): 665-671.

32) Gillissen A. et al (1994) – “Neurotoxicity, haemostatic disturbances and haemolytic anaemia after a bite by a Tunisian saw-scaled or carpet viper (Echis pyramidum-complex): Failure of antivenom treatment”. Toxicon 32(8): 937-944.

33) Secor S.M. ( 1994) – “Ecological significance of movements and activity range for the sidewinder Crotalus cerastes”. Copeia 1994(3): 631-645.
34) Viets B.E. et al (1994) – “Sex-determining mechanisms in squamate reptiles”. J. of Exper. Zool. 270(1): 45-46.

35) Capula M.; Luiselli L.; Rugiero L. (1995) – “Ecological correlates of reproductive mode in reproductively bimodal snakes of the genus Coronella”. Vie et Milieu 45(2): 167-175.