אורך החיים
אורך החיים שונה אצל המינים השונים ובדרך כלל אפשר לומר שהמינים הגדולים מאריכי ימים יותר מהמינים הקטנים. השיא הידוע (בשבי) הוא של רב-חנק מצוי (Boa constrictor) שחי 41 שנים. בדרך כלל אורך החיים של הנחשים הוא נמוך יותר ויש להניח שבטבע – בכל מקרה – הם אינם מגיעים לאורך חיים כמו בשבי.
שם המין אורך חיים הערות
חנק משריץ 24 שנים
זעמן שחור 3 שנים נתון מחו"ל. אין נתונים מהארץ
כרכן הקרינים 5 שנים
מטבעון מדברי 17 שנים
נחש המים 14 שנים
נחש החולות 6 שנים
שלוון הקווים 20 שנים
תלום קשקשים 25 שנים
פתן שחור 6 שנים
צפע א"י 11 שנים בנחשיה בשדה בוקר היה פרט שחי 24 שניםלפחות.
צפע מזרחי 10 שנים
צפע החרמון 7 שנים
אפעה מגוון 28 שנים
עכן החרטומים 17 שנים
עכן גדול 20 שנים
עכן קטן 6 שנים
שפיפון 7 שנים
שרף עין-גדי
נתונים מהארץ אין. במינים דומים מהסוגהיו פרטים שחיו 25 שנים (נתונים מחו"ל)