סיסטמטיקה
הנחשים הם תת-סדרה ממחלקת הזוחלים, קרובים אל הלטאיים וכלולים עימם בסדרת הקשקשאים – Squamata. לא ניתן לציין במדויק את המספר הכללי של מיני הנחשים, בגלל חילוקי דעות באשר למעמדם הטקסונומי של מינים רבים. יש נחשים המוגדרים כתת-מינים על ידי חוקרים מסויימים ובתור מינים נפרדים על ידי חוקרים אחרים. לפי הממעיטים ישנם כ-2500 מיני נחשים בעולם ( מתוכם 550 מינים ארסיים) והם מהווים בערך מחצית ממספר כלל הזוחלים הקיימים היום. המינים הללו מאוגדים ב-400 סוגים וב-16 משפחות. להלן חלוקת הנחשים לפי משפחותיהם:
1) Anomalepidae – "נחשי השחר העיוורים"
2) Typhlopidae - נחשיליים
3)Leptotyphlopidae - נימוניים
4) Acrochordidae – נחשי נהרות
5) Aniliidae – אניליים, נחשי הצינור
6) Boidae - חנקיים
7) Bolyeridae - אין תרגום לעברית
8) Loxocemidae - אין תרגום לעברית
9) Tropidophiidae – הזעמניים המדומים
10) Uropeltidae – אורופלטיים, נחשי זנב המגן.
11) Xenopeltidae - אין תרגום לעברית
12) Atractaspididae - שרפיים
13) Colubridae - זעמניים
14) Elapidae - פתניים
15) Hydrophiidae – פתני-הים
16) Viperidae – צפעוניים
רוב הנחשים, כמו רה הזוחלים, חיים באיזורים הטרופיים.

בארץ חיים כ-41 מינים מהם 9 מינים ארסיים (ותשעה מינים של נחשים תת-ארסיים שאינם מסוכנים לאדם). 41 המינים הללו מאוגדים ב-7 משפחות.