הנגב בבולים מארצות ערב

הגולש ואספן הבולים מר אלי מועלם שלח לנו בולים מארצות ערב המתייחסים לאתרים ולארועים בנגב.