עמותה למורשת מלחמת העולם הראשונה בארץ-ישראל
מטרות העמותה
1.) הקמת מוזיאון בבאר שבע למערכות מלחמת העולם הראשונה במצרים, סיני וארץ ישראל.
2.) תיעוד, איסוף ושימור של מסמכים ופריטים הקשורים למורשת הקרב במערכה על ארץ ישראל.
3.) מחקר והפצת מידע על הרקע למערכה ותולדות ומהלכי המלחמה.
4.) יזום קשר עם נציגי המדינות שהשתתפו במלחמה ושיתופם בפועל בפעולות העמותה.
5.) קיום פעילות כגון כנסים, טכסים, מפגשים, ימי עיון וסיורים.פעילות בתשס"ד
- כנס קרסנשטיין במדרשת שדה בוקר
- הוצאה לאור של חוברת הכנס הנ"ל
- הרחבת התערוכה, והסכם להעברתה הזמנית לבניין עיריית באר-שבע
- הוסכם עם טרנר להעברת מבנה התחנה התורכית לידי העמותה
פעילות בתשס"ה
תוכניות לתשס"ה:
- כנס הרכבת בשדה בוקר
- השתתפות בטקס הזיכרון בבית הקברות הבריטי בבאר שבע ב 31 באוקטובר 2004.
- השתתפות במצעד ההצדעה של פרשי המשטרה לפרשי אנז"ק בתל באר-שבע ב18 בנובמבר 2004.
- הוצאה לאור של חוברת כנס הרכבת.
-המשך קידום נושא התערוכה והמוזיאון.
- הקמת אתר אינטרנט של העמותה.

תוכניות לתשס"ו
- כנס במרכז ג'ו אלון
תערוכה
תערוכת מוצגים, תמונות ואוספים של אבי זכאי ורמי חרובי מוצגת כיום באולם של המרכז הבין-תחומי במדרשת שדה בוקר.
התוכנית היא להעבירה למשכן זמני בבניין עיריית באר-שבע, ולמשכן קבע בתחנה התורכית בבאר-שבע, לכשישופץ.