מוזיאון העמותה למורשת מלחמת העולם הראשונה בבאר-שבע
העמותה למורשת מלחמת העולם הראשונה

בדומה לחשיבותה של באר-שבע בתקופת האבות בסיפורי המקרא, כך חשיבותה של באר-שבע לראשית הציונות בתקופת מלחמת העולם הראשונה. שני אירועים אלה הם יסודות מכוננים ואבני דרך בתולדות האומה, שקשורים ישירות לבאר-שבע. הברית בין אברהם לאבימלך בבאר-שבע מסמלת את תחילתו של הקשר בין עם ישראל לאלוהיו ולארצו. כיבוש באר-שבע והצהרת בלפור (יומיים לאחר מכן) מסמלים את פתיחת שערי ארץ-ישראל מחדש לעם היהודי השב לארצו. מבחינה צבאית ומבחינה מדינית הייתה זו פריצת הדרך אל תהליך הקמת המדינה כעבור שלושים ואחת שנה.
מלחמת העולם הראשונה הביאה לבאר-שבע קידמה טכנולוגית ושגשוג כלכלי, הרבה בזכות יהודים ששירתו בשני הצבאות, משני צדי המתרס. אחדים מהם, (שלחמו בגזרות אחרות), היו בהמשך למנהיגי היישוב, מקימי זרועות הביטחון והמדינה. ביניהם ז'בוטינסקי, בן גוריון, בן-צבי ואחרים.
מלחמת העולם הראשונה היא פרק חשוב בתולדות עם ישראל בכלל ובאר-שבע בפרט. באר-שבע מסמלת יותר מכל עיר אחרת בישראל את ניצחון מעצמות ההסכמה, ואת כיבוש הארץ מידי התורכים, במלחמה זו.
פרק זה בתולדות עם ישראל נשכח כמעט לגמרי מהנרטיב הציוני, ממורשת הזיכרון וההנצחה, ומספרי הלימוד במערכת החינוך.
העמותה לשימור מורשת מלחמת העולם הראשונה שמה לה למטרה לתקן עיוות זה ולהעלות את הנושא למקומו הראוי בתודעה ההיסטורית הלאומית.
העמותה יוזמת תוכנית פעולה רב-שנתית במגוון תחומים, שבמרכזה כנסים שנתיים שנותנים במה לחוקרים, אספנים, מורי דרך, אנשי חינוך וחובבי תולדות ארץ-ישראל להציג מחקרים,חידושים, גילויים וממצאים בנושאים הקשורים למלחמת העולם הראשונה.
הקמת מוזיאון שבשטחו יתקיימו פעילויות הדרכה לתלמידי בתי ספר ובני נוער, שיבואו ללמוד על התקופה, באמצעות הרצאות, מיצגים אינטראקטיביים, משחקי סימולציה מחשב, וספריה. לתיירים יוצג חזיון אור-קולי ומשם יצאו לסיורים מודרכים באתרי הקרבות ובבית הקברות הצבאי הבריטי.
המוזיאון יכלול גם משרד וקפטריה ויהווה בית לפעולות העמותה שתקדם בתוכו את מטרתה: להעלות את הנושא למקומו הראוי בתודעה ההיסטורית הלאומית.