ביוטופ איזופודים
בביוטופ זה אנחנו עוסקים באקולוגיה של המין טחבן המדבר (Hemilepistus reaumuri) (הידוע גם בשמו העברי החדש: חברותית מדברית).
משפחה של איזופודים בפעילות בוקר ליד המחילה. צילם עופר בהט אוגוסט 2004
השאלות האקולוגיות שאנו שואלים בביוטופ הזה הן:
מהי השפעת הטמפרטורה והלחות על הפעילות של הטחבנים הללו? (כיצד עומס הקרינה משפיע על ההחלטה לצאת החוצה – ולחזור למחילה)
מה הם הגורמים הביוטיים והא-ביוטיים הקובעים את מיקום המחילה?
מדוע פרטים באותה משפחה (אחים) אינם גדלים באותו הקצב? מדוע פרטים במשפחות שונות אינם גדלים באותו הקצב?
כיצד מוצא הטחבן את דרכו?
יחסי טורף נטרף: עבייד-טחבן
חלוקת זמן (כמה זמן מוקדש לפעילויות כמו אכילה, הליכה, פעולות ניקוי הקן) ומשמעותה
יחסי הטחבן עם טורפים אחרים (מלבד העבייד)
מדוע צפיפות הטחבנים בשדה-צין היא הגדולה ביותר שיש?
במה שונה האקולוגיה של טחבן המדבר בשדה צין מזו שברכס חלוקים?
האם יש יחסי תחרות בין האיזופודים ולשבלולים (ביחוד שבלולית ערבתית) בכל הקשור לאכילת חומר אורגני מענפים של שיחים?
כדי למצוא תשובות לשאלות אלה, התלמידים עורכים תצפיות וניסויים בשדה ובבית. הם דוגמים חלקות (אקראיות) של 10 מ' על 10 מ' (סה"כ 100 מ"ר) ובהן הם מודדים ומסמנים את המרחקים בין מחילות הטחבנים וקיני הנמלים, העבידים, השיחים, כתמי הצומח החד שנתי ועוד. המחילות מסומנות בדגלים כדי לאפשר בדיקות לטווח ארוך.

עיבוד התוצאות נעשה בעזרת מבחנים סטטיסטיים של השוואה ומבחני מתאם (ליניארי) בין משתנים.

(התלמידים מגיעים לכאן לשלוש פגישות: הראשונה בחופשת הפסח, השנייה בקייץ והאחרונה בחורף בחודש דצמבר.