פארק אקולוגי שדה צין
מפות ותרשימים של איזור המחקר
מפה של שדה צין, מצולמת מתוך מפת סימון שבילים בקנה מידה 1:50,000
מפה סכמתית של שדה צין