פארק אקולוגי שדה צין
תקציר הפרויקט
מיקום
תיאור הפרויקט
רקע
מיקום
שדה צין מהווה דוגמא לפעילות ענפה של רכבי 4X4 בשטח פתוח, שמורת טבע ואזור חקלאי. באזור נמצא מתחם בו נשתמרה באופן יחסי המערכת האקולוגית טרום הפעילות החקלאית והתיירותית. על המתחם השמור בוצעו במרוצת 30 השנה האחרונות עבודות רבות וניתן להיעזר בנתונים אלה. כמו כן בחלק מאזור שדה צין בוצעו עבודות שיקום אקולוגי.
תיאור הפרויקט
הפרויקט הוא יוזמה משותפת של המשרד לאיכות הסביבה - האגף לשטחים פתוחים, רשות הטבע והגנים - מחוז דרום, ביס"ש שדה בוקר וחוקרים מהמחלקה לאקולוגיה במכון לחקר המדבר.
מטרת הפרויקט היא ללמוד על המגוון הביולוגי באזור שדה בוקר, ליצור מאגר מידע עליו ולנסות צורות ממשק שונות לממשק מיטבי של המגוון הביולוגי. בשלב ראשון אנו נתמקד על יצירת מאגר נתונים שיכלול את מגוון המינים, נתונים על כל מין ומיפוי של המגוון הנופי. מאגר הנתונים יכלול את כל שנאסף בעבר בנושאים הנ"ל. בעזרת מאגר הנתונים נשווה את נתוני העבר לנתונים עדכניים שנאסוף בפרויקט, מהם נלמד על השתנות המגוון הביולוגי ועל תהליכים המתרחשים במערכת האקולוגית של שדה בוקר וסביבתה. מאגר זה יוכל לשמש מדענים, אנשי ממשק וחינוך.
רקע
לשימור המגוון הביולוגי ניתנה תשומת לב רבה במהלך שני העשורים האחרונים לאור ההכחדה המשמעותית של מיני בעלי-חיים רבים ומקומות החיות שלהם שמקורה בשינויים סביבתיים. מחקרים רצנטיים העלו במידה רבה את המודעות לכך שאובדן המגוון הביולוגי מהווה איום משמעותי על תהליכים המקיימים ומווסתים מערכות אקולוגיות תומכות חיים. יהיה מוצדק להעלות חששות כבדים לגבי עתיד המגוון הביולוגי והשפעתו על תהליכים סביבתיים. יש חשיבות רבה לבחון את השפעת השינויים הסביבתיים על השתנות המגוון הביולוגי ולהציע את דרכי השימור, המימשק והשיקום המתאימות ביותר. קיימת הסכמה כללית על כך שמגוון ביולוגי מתייחס למספר, להבדלים ולארגון של ישויות שונות במערכות אקולוגיות. הישויות כוללות גנוטיפים, מינים, קבוצות פונקציונאליות ויחידות נוף. עם זאת, המגוון הביולוגי מתקשר לעתים קרובות למגוון מינים וקיימת במידה רבה התעלמות מהישויות האחרות במערכות אקולוגיות. הצעת מחקר זו עוסקת במגוון הביולוגי כמכלול על כל הישויות הכלולות בה, כקונספט המשלב מגוון מינים ומגוון נופי. החשיבות של מגוון נופי גדול במערכות אקולוגיות היא בין השאר בכך שמאפשר קיומם של בתי-גידול מסוגים שונים ובכך מאפשר את קיומו של מגוון מינים גדול יותר.