פארק אקולוגי שדה צין
חוקרי המחלקה לאקולוגיה, המכון לחקר המדבר בשדה בוקר:
ד"ר יורם אייל
ד"ר אלי גרונר
פרופ' דיוויד זלץ
פרופ' יעל לובין
פרופ' משה שחק
המחלקה למדעי החיים, אוניברסיטת בן גוריון
ד"ר עמוס בוסקילה
המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי אוניברסיטת בן גוריון
פרופ' פועה בר - קותיאל
רשות הטבע והגנים, מחוז דרום
ד"ר דרור הבלנה