הביבסה יעדמל םירומה תשר
  תודוא פוטוקא תיברעב תורגב.ב תירבעב תורגב .ב םורופ םידומילה תביבס םירושיק השדחה םידומילה .ת
  תודוא פוטוקא תיברעב תורגב.ב תירבעב תורגב .ב םורופ םידומילה תביבס םירושיק השדחה םידומילה .ת
  תודוא פוטוקא תיברעב תורגב.ב תירבעב תורגב .ב םורופ םידומילה תביבס םירושיק השדחה םידומילה .ת

  תודוא פוטוקא תיברעב תורגב.ב תירבעב תורגב .ב םורופ םידומילה תביבס םירושיק השדחה םידומילה .ת


  תודוא פוטוקא תיברעב תורגב.ב תירבעב תורגב .ב םורופ םידומילה תביבס םירושיק השדחה םידומילה .ת  תודוא פוטוקא תיברעב תורגב.ב תירבעב תורגב .ב םורופ םידומילה תביבס םירושיק השדחה םידומילה .ת
  תודוא פוטוקא תיברעב תורגב.ב תירבעב תורגב .ב םורופ םידומילה תביבס םירושיק השדחה םידומילה .ת

  תודוא פוטוקא תיברעב תורגב.ב תירבעב תורגב .ב םורופ םידומילה תביבס םירושיק השדחה םידומילה .ת


  תודוא פוטוקא תיברעב תורגב.ב תירבעב תורגב .ב םורופ םידומילה תביבס םירושיק השדחה םידומילה .ת