ברכת המפמ"ר
אני מברך על השקת
רשת המורים שלנו.
הרשת היא אמצעי קשר, במה
להעלאת נושאים ורעיונות,
וכלי להצגת יוזמות
מורים ועבודות תלמידים.
אתם מוזמנים להיכנס אליו
ולקבל מידע , תכנים והודעות.
כמוכן אתם יכולים להתייחס, להגיב,
ולהציע באמצעות הפורום.
ישראל וייסנשטרן - מפמ"ר