חדר מורים
הודעות
הודעות שוטפות ראה אתר מפמ"ר
אתר מפמ"ר
פורום
משוב מורים
השתלמויות וכנסים
מפגש מורים במדעי הסביבה במחוז דרום
המפגש יתקיים ביום ג' 4 במאי 2004 בשעה 15.00 בבניין איגוד הערים לאיכות הסביבה באשקלון, רח' עליית הנוער 2 (ראה תרשים).
על סדר היום:
· סקירה על פעולות האיגוד - מר יגאל סלע.
· מיקוד בחינת הבגרות במדעי הסביבה, בהשתתפות המדריכה הארצית הגב' גילה מדאורי.
· הצגת תוכנית הכנס הארצי למורים במדעי הסביבה, שיתקיים השנה במדרשת שדה-בוקר ב 4-5 ביולי 2004 – עזרא פימנטל.
לקראת המפגש אתם יכולים לראות את מיקוד חומרי הלמידה לקיץ תשס"ד במדעי הסביבה לנבחנים אינטרניים, המופיע באתר או"ח של משרד החינוך בכתובת www.education.gov.il
כמוכן מומלץ להיכנס לאתר מפמ"ר מדעי הסביבה באותה הכתובת, ולהתעדכן בפרטים נוספים הקשורים לבחינה, לתוכנית, לנהלים (הבחינה ללקויי למידה ועולים חדשים), ולנושאים אחרים.
השתתפותכם חשובה.
אבקשכם לאשר טלפונית בואכם, או אי בואכם, למפגש.
בברכה

עזרא פימנטל
מדריך מחוזי
נייד 412470-064השתלמויות מורים של החברה להגנת הטבע