שימוש בגרפים בתוכנת Excel
איורים (גרף, מפה, תצלום) הם אמצעי עזר חיוניים בעבודות ומחקרים במדעי הסביבה. האיור מסייע להבנת טקסט כתוב שמתאר נושא מורכב הכולל נתונים כמותיים. הגרף מתאר את תוצאות העבודה המחקרית, ומסייע בהבנה והשוואת מגמות, מִתאמים, תהליכים ונתונים סטטיסטיים אחרים. המפה מתארת תופעות מרחביות איכותיות וכמותיות. התצלום ממחיש את נושא העבודה, ומתאר בצורה מדויקת את מה שהכותב רוצה להסביר, כמאמר חכמים: "טובה תמונה אחת מאלף מילים".
המחשב האישי חולל מהפכה בתחום זה, ומאפשר לעצב איורים בצורה ידידותית למשתמש, ולשלבם בתוך עבודת המחקר. תוכנת Excel היא הנפוצה ביותר למטרות אלה. בפרק זה ניתנת הדרכה כיצד להסתייע בתוכנה זו בעבודות החקר במדעי הסביבה. ההדרכה מלווה במספר דוגמאות לשימוש בגרפים ובמפה בעבודות במדעי הסביבה.

עיצוב גרפים בתוכנת Excel
• מעלים את הנתונים על גיליון העבודה, ומסמנים אותם.
• לוחצים בסרגל הכלים העליון על 'אשף התרשימים' .
• נפתח חלון שלב 1: 'סוג התרשים'. מסמנים את סוג התרשים הרצוי:
טורים, עמודות , קו, עוגה, פיזור ((XY וכו'.
בכל בחירה נפתח חלון ובו 'סוג משנה של תרשים', ובו פירוט האפשרויות לבחירת ציור הגרף.
מסמנים את הבחירה הרצויה, ולוחצים 'הבא'.
• נפתח חלון שלב 2: 'נתוני מקור לתרשים',שבו כתוב 'טווח נתונים', סדרות ב: 'שורות' ו'עמודות'.
• יש לבחור בסדרה המתאימה שנקבעה.
• נפתח חלון שלב 3: 'כותרות התרשים'
• יש לכתוב 'כותרת תרשים', וכותרות לצירי הגרף: ל 'ציר ערכים (X)' וכותרת ל-'ציר ערכים (Y)'.
• בסרגל העליון של החלון ישנן פונקציות נוספות הדרושות להשלמת הגרף, כגון 'תוויות נתונים', 'מקרא', 'קווי רשת', 'צירים'.
לחיצה על 'סיום' מעלה את הגרף על גיליון הנתונים של ה Excel.

יישומים מתקדמים בעיצוב גרפים
כשהגרף מוצג על גיליון הExcel ניתן על ידי סימון מסגרת הגרף, בלחצן הימני בעכבר, להגדיל או להקטין אותה (את המסגרת). על ידי סימון הגרף עצמו בעכבר ימין ניתן להגדיל או להקטין גם אותו. הדבר נעשה רק כשמופיעים ריבועים שחורים קטנים בקצות מסגרת הגרף, או בקצה הגרף עצמו. עומדים עם הסמן על ריבוע שחור, מתקבל חץ שחור, ובעזרתו ניתן לשנות את המסגרת או את הגרף בכיוון החץ הרצוי.
לחיצה על עכבר ימין, על נקודה בגרף, מאפשרת ליצור 'קו מגמה' (רגרסיה). נפתח חלון 'הוספת קו מגמה'. על-ידי לחיצה על תפריט 'אפשרויות' בחלון זה – ניתן לבחור בהצגת 'משוואת התרשים', ובהצגת 'ערךR בריבוע בתרשים' (מקדם הרגרסיה).
על ידי סימון אחד הצירים ולחיצה בעכבר ימין נפתח חלון 'עיצוב ציר' קטן. בלחיצה נפתח חלון 'עיצוב ציר' גדול יותר, ואז ניתן לשנות את:
• גודל הגופן, צורת הגופן על ידי בחירה ב 'גופן' .
• זווית הכיתוב על ידי בחירה ב 'יישור'.
• שינויי ערכי מינימום ומקסימום על ידי בחירה ב 'סרגל'.
• שינוי צורת המספר (אחוזים, מטבע, עשרוני) על ידי בחירה ב 'מספר'.
• שינוי חיתוך המספרים את הצירים על ידי בחירה ב 'תבניות'.
ניתן לשנות את עיצוב כותרות התרשים על ידי לחיצה בעכבר שמאל על 'כותרת התרשים' ואז לחיצה בעכבר ימין על 'עיצוב כותרת התרשים' ונפתח חלון שבעזרתו ניתן לשנות את ה'גופן' (סוג הכתב, גודל) או 'יישור' (שינוי זווית הכיתוב), תבניות וכו'.דוגמא 1 לגרף xy
דוגמא 2 לגרף xy
דוגמא 3 לגרף xy
דוגמא 4 לגרף 'עוגה'
דוגמא 5לגרף 'טורים'
דוגמא 6 לגרף 'טורים'