ההרשמה שלך לכנס המורים למדעי הסביבה התקבלה.

לשאלות וברורים נוספים אפשר לפנות לעזרא פימנטל
טלפון מס'052-4412470

להתראות בכנס!