תמונות מהכנס השנתי של המורים למדעי הסביבה תשצ"ד בשדה בוקר