תוכנית השתלמות מורים דרום במדעי הסביבה תשס"ז
תוכנית השתלמות מורים במדעי הסביבה מחוז דרום - תשס"ז
ההשתלמות השנה תהיה במתכונת 'השתלמות נודדת' בדגש סביבתי, ותוקדש להעשרה והפריה הדדית בתחומי עבודתנו השוטפת. השתלמות תעסוק בתכנים ורעיונות שיכולים להיות מקור לתכנון פעילויות שדה, אקוטופים וסדנאות סביבתיות. הפגישות תתקיימנה אחת לחודש, בימי ראשון בשבוע אחרי הצהרים. כל פגישה תהיה ביישוב אחר, באירוח מוסד, בית-ספר, מורה ו/או רפרנט מקומי, שיציגו עבודות תלמידים או מיזמים שונים, שיכולים לשמש כרעיונות לעבודות תלמידים. בכל פגישה תהיה סקירה על המקום, וייערך סיור בנושא סביבתי ייחודי שמאפיין את המקום, בהדרכת המארח, וייערך דיון.
התוכנית:
29 באוקטובר- באר-שבע – סדנה סביבתית בשטח עירוני
( המפגש בשעה 15.30 'בבית המורה', שד' רגר 85 באר שבע. נא אשרו השתתפותכם)
26 בנובמבר – אשל הנשיא – אקוטופים ופרויקטים בחממות ממוחשבות
24 בדצמבר – קבוצת יבנה – ממשק אקולוגי מתקדם בחקלאות
21 בינואר – מרכז ג'ו-אלון (ליד קיבוץ להב) ולקיה – החברה הבדואית בתהליכי שינוי
18 בפברואר - מדרשת שדה-בוקר – בנייה תואמת אקלים במדבר
18 במרץ- אשקלון – חוף, תעשייה, תיירות וניהול סביבתי

כנסים:
28 במרץ - סמינר הקיבוצים בתל-אביב - כנס בית ברל לחינוך סביבתי
מאי (המועד ייקבע) – כנס טבעון לחינוך סביבתי (בשיתוף מרכז השל)
יוני (מועד ומקום ייקבעו) - הכנס הארצי השנתי לסיכום שנת הלימודים במדעי הסביבה