סדנה סביבתית באגן שדה בוקר
משק מים (מים אפורים)
שטחים פתוחים במדבר (שמירת טבע בשדה צין)
צמחים ואדם (מרכז בוטני מדברי)