מרכז סינתזה

 

מרכז סינתזה לנושאי סביבה ואדם

 

כנסים וסדנאות בנושאי אקולוגיה וסביבה
  • שירותי מערכת אקולוגיים
  • שינוי האקלים
  • שינוי בשימושי קרקע

 

 

שנת 2010
שנת 2010
10.2.2010 - סדנה מדעית בנושא שירותי מערכת

29.8-3.9.2010 - כנס ILTER הבינלאומי

12-14.10.2010 - סדנת הערכת מערכות אקולוגיות

29-30.12.2010 - סדנת שינוי אקלים

 

תוכנית 2011
 

10-11.3.2011 כנס שירותי מערכת לקהל הרחב