שירותי המערכת האקולוגית

סדנה לצוות המכינה הקדם צבאית 
24.7.12

מצגות מיום הסדנה: (לחצו על הקישורים המודגשים בכחול)

מבוא לשירותי המערכת האקולוגית  (יעודכן בקרוב)                    -----------------------------------------------------------------------------------

מצגות וחומר קריאה נוסף:


דו"ח המילניום להערכת מערכות אקולוגיות


הצהרת הועד המנהל של דו"ח המילניום להערכת מערכות אקולוגיות The Milennium Ecosystem Assessment 

מגוון המינים והמגוון הביולוגי

מצגת על חשיבות מגוון המינים -  (מתוך פורטל חינוכי עם מצגות רבות בנושא לבתי ספר - http://portal.herzliya.k12.il/sites/science_9/ecology/default.aspx)

המגוון הביולוגי ומושגים נוספים - האגודה הישראלית לאקולוגיה ומדעי הסביבה

המגוון הביולוגי כערך - ד"ר ליה אטינגר

המגוון הביולוגי  - החברה להגנת הטבע

מידע נוסף

מדריך שירותי המערכת האקולוגית למקבלי החלטות

אתר של פרויקטים בנושא שירותי המערכת האקולוגית באוסטרליה - Ecosystem Services Project


מצגות וחומרי עיון מקמפוס טבע -

קמפוס טבע פיתח מגוון משאבי הוראה ולמידה בנושא שירותי המערכת האקולוגית:

 

1.      מקבץ של מאמרי הסבר על המושג "שירותי מערכת אקולוגיתופירוט על השירותים השוניםראו http://earthweb.tau.ac.il/?cmd=today.377

2.      מצגת המסבירה את המושג "שירותי מערכת אקולוגית". ניתן להוריד את המצגת המתומללת ולהציג אותה או לצפות בה ישירות מהרשת.

         ראו http://earthweb.tau.ac.il/?cmd=gallery.396 או http://campusteva.tau.ac.il/?cmd=presentations.1624

3.      ערכת הסברה על אחד השירותים – "האבקה". ראו http://earthweb.tau.ac.il/?cmd=gallery.388

4.      ערכת הסברה על השירותים שניתנים על ידי בתי גידול מימיים שמהווים אזורי רבייה וגדילהראו http://earthweb.tau.ac.il/?cmd=gallery.383

5.      מדריך שירותי המערכת האקולוגית למקבלי החלטות (ולשאר המתעניינים) - http://campusteva.tau.ac.il/?cmd=publications.1558 

             6.      חוברת בסדרת סוגיות באקולוגיה  - 'שירותי המערכת האקולוגיתסוגי תועלת המסופקים לחברות אנושיות על ידי מערכות אקולוגיות טבעיות'

                   - http://campusteva.tau.ac.il/?cmd=publications.1558