תאריך הטיול: 11-13.02.2010
לפרטים נוספים קראו את דף המידע המצורף
דף מידע מפורט
*שם מלא
*מספר טלפון ליצירת קשר
כתובת דוא"ל
הערות