פעילות עם ילדי הבדואים בביה"ס בעבדת
בית ספר שדה מקיים פעילות בשיתוף בית הספר היסודי בכפר עבדת בנושא טבע וטיולים. פעם בשבוע מגיע מדריך קבוע מטעם ביס"ש ובעזרת המורה מעביר פעילות בת כשעה במסגרת ביה"ס. בשנים האחרונות הפעילות הייתה מבוססת על מפגש שבועי במגורי הילדים, אך השנה הוחלט על גישה שונה, כדי להעלות את רמת והיקף הפעילות. השיעור השבועי עוסק בנושאי טבע וסביבה, ושמירת טבע באזור המגורים. במהלך השנה האחרונה יצאנו עם ילדי החוג לשני טיולים. ביוזמת ילדי כיתה ו' של בי"ס צין מהיישוב מדרשת בן גוריון נערך בסוף השנה יום ספורט משותף באגם ירוחם, שנחל הצלחה רבה בהכרות ושיתוף פעולה בין הילדים (שיזמו את כל הנושא!).