דף מידע למדריכים בנגב - הר הנגב, הנגב המערבי והפארן.מס' 1
ינואר 2005 ,טבת תשס"ה
עם סיום השנה האזרחית, מוגש דף המידע של בית ספר שדה שדה-בוקר שבו "מרכז זוחלים מדברי". המרכז את כל התצפיות של חצי השנה האחרונה.
התצפיות מחולקות ל: יונקים, ציפורים, ודורסים.
תצפיות על זוחלים יופיעו בשממיתון מס' 4 (יופיע במהלך מרץ).
תצפיות יונקים
תאריך שעה שם המין מס, פרטים זוויג מיקום מצב צופה
4.6.04 22:00 יעל 10 ? נ. חווארים הליכה צ.ר
4.6.04 22:30 שועל 1 ? נ. חווארים בריחה צ.ר
22.6.04 9:30 שפן סלע 50-100 ? בצד הכביש בדרך למצפה מכתש ריצה במעלה הצוק מ.ה ר.ר
25.6.04 16:00 זאב 2 ? נחל צין ליפני הלש"ביה ריצה ר.ר
11.6.04 21:20 שועל 1 ? 2 ק"מ דרומית לירוחם ריצה על הכביש א.ל
10.6.04 21:30 ארנבת 1 ? נחל בוקר בצד הכביש צ.ר
10.6.04 21:30 שועל 1 ? נחל בוקר בצד הכביש צ.ר
14.7.04 10:00 צבי 2 ? עין זיק ריצה מ.ה
16.7.04 18:40 פרא 15 ? מול בסיס שידרית הליכה ד.ד
17.7.04 8:00 ארנבת 1 ? שלוחה מזרחית לנחל חורשה בריחה א.ל
17.7.04 13:00 צבי 1 ? נחל חורשה אכילה רותם.ר
12.7.04 7:00 זאב 3 ? שדרית הליכה ר.ר
11.8.04 22:00 פרא 3 ? פארן הליכה דובי
18.9.04 11:00 גירית דבש 1 ז 1 ק"מ דרומית לצ.ג'מה דרוסה בצד הכביש ר.ר
18.9.04 21:00 תן 1 ? בין צאלים לבאלי"ש חוצה את הכביש ר.ר
2.9.04 22:00 שועל 1 ? נ. חווארים ריצה מ.ה
23.9.04 20:00 דורבן 2 ז+נ כביש ניצנה ליד אשלים ריצה רותם.ר י.ה צ.ר
28.9.04 8:00 צבי 1 ז נ. צין מזרחית למפגש עם נ. חווה מנוכה בצל ר.ר
4.10.04 12:00 צבי 10 ? נ. יתר נ. ניצנה ר.ר
7.10.04 9:00 צבי 10 ? נ. עזוז הליכה ר.ר
7.10.04 11:00 תן 1 ? כלא קציעות הסתתר בקניים ר.ר
7.10.04 9:30 ארנבת 1 ? הר חמרן ריצה ממחבוא מוצל ר.מ
9.10.04 - דורבן 1 ? נחל בוקר דרוס א.ל
9.10.04 8:00 פרא 10 ? שדרית ר.ר
10.10.04 20:00 צבוע 1 ? חניית צריף בן גוריון הליכה י.ס
11.10.04 10:00 שועל 1 ? ליד הביס"ש ריצה צ.ר
15.10.04 10:30 צבי 3 ? ש.א ביסנ"ם ריצה בערוץ א.ל
15.10.04 10:45 צבי 2 ? בכניסה לדייקה מאשלים ריצה א.ל
15.10.04 11:05 צבי 3 ? מפגש קו מטח נחל הבשור בדייקה ריצה א.ל
1.11.04 12:00 צבי 2 ? נ. יחם ריצה רותם.ר
1.11.04 12:30 יעל 4 1 ז
3 נ נחל פארן הליכה רותם.ר
1.11.04 17:50 ארנבת 1 ? תל עין זיק ריצה ר.ר מ.ה
7.11.04 10:00 צבי 4 ? נחל מרזבה תחתון עמידה בצל ר.ר
8.11.04 13:00 פסמון 3 ? עין צין פעילות צ.ר
12.11.04 19:30 זאב 1 ? כביש מעלה עצמאות חצה את הכביש מ.ה
27.11.04 15:00 יעל 5 ? מעל נ. דרורים אכילה מ.ה א.ל
29.11.04 14:00 צבי 1 ? דייקה ריצה א.ל
30.11.04 19:00 יעל 1 ז נחל גלד ריצה רותם.ר
3.12.04 14:30 פרא 1 ? כניסה למפער עפיפון מכיוון נקרות עמידה י.ס
3.12.04 14:30 צבי 4 ? כניסה למפער עפיפון מכיוון נקרות עמידה י.ס
3.12.04 14:00 שפן סלע 10 ? תחתית נחל משמר בריחה צ.ר
6.12.04 11:30 ארנבת 1 ? שן רמון ריצה צ.ר
6.12.04 8:00 צבי 3 ? נחל ארדון עמידה על סלע א.ג
8.12.04 9:00 יעל 10 ? יציאה ממעוק נחל ברק הליכה א.ג
15.12.04 13:00 יעל 8 ? נחל תלול בריחה צ.ר
17.12.04 23:00 צבוע 1 ? מול הגדנ"ע הליכה ט.א
23.12.04 11:00 תן 3 ? נחל הבשור בדרך הנופית ריצה מ.ה
31.12.04 10:00 פרא 2 ? ציר נצטמרר בדרך לקניון הלבן חצו דרומה את הדרך י.ס
תצפיות דורסים
תאריך שעה שם המין מס' פרטים זוויג מיקום מצב צופה
28.6.04 10:00 רחם 2 ? חוד עקב תעופה א.ל
29.6.04 20:00 ינשוף עצים 1 ? מדרשה תעופה א.ל ר.ר
10.7.04 22:00 ינשוף עצים 2 ? קיבוץ שדה בוקר ישיבה על עץ א.ל
11.7.04 9:20 רחם 3 ? 2 ק"מ דרומית לירוחם על הכביש אכילת פגר של גדי בצד הדרך א.ל
12.8.04 23:00 אוח 1 ? מפער ערוד תעופה ר.ר
9.10.04 13:00 כוס 1 ? בור מתחת להר נפחה ישב בכוך ר.מ
10.10.04 07:00 זרון שדות 1 נ מטווח בה"ד 1 עמד על עמוד ר.ר
16.10.04 08:00 דיות עקב ועיט בית אשל נדידה ר.ר
20.10.04 9:20 נשר 6 ? מעל מצוק צפוני מצפה רמון תעופה א.ש
21.10.04 7:25 עקב עיטי 1 ? מפגש צין עפרן תעופה א.ל
31.10.04 6:20 עקב עיטי 1 ? כביש ירוחם עמד על עמוד רותם.ר מ.ה
1.11.04 11:00 עיט סלעים 1 ? המישר דרומית לנחל טרשים מנוחה על עמוד חשמל ר.ר
1.11.04 16:00 עקב חורף 1 ? כניסה למדרשה עומד על עמוד ר.ר
27.11.04 8:00 זרון תכול 1 ז שיבטה תעופה א.ל
29.11.04 18:00 ינשוף עצים 1 ? מדרשה תעופה א.ל
1.12.04 14:00 נשר 2 ? מצוק ליד מעלה דיבשון תעופה מ.ה
1.12.04 14:30 עקב חורף 2 ? עין עבדת תעופה מ.ה
2.12.04 11:00 נשר 5 ? סנפיר מכתש גדול תעופה מ.ה
3.12.04 10:30 נשר 7 ? מדרשה תעופה י.ס
13.12.04 15:00 עקב חורף 1 ? מדרשה ישיבה צ.ר
15.12.04 10:00 נשר 25 ? נחל מטבעונים תעופה צ.ר
21.12.04 10:00 נשר 21 ? מדרשה תעופה ר.ר י.ס
21.12.04 12:00 נשר 1 ? מעל המדרשה עף עם ענפים בפה לקינון י.ס ע.ד
תצפיות ציפורים
תאריך שעה שם המין מס' פרטים זוויג מיקום מצב צופה
15.6.04 10:30 שקנאים 150-200 ? מדרשה נדידה צפונה צוות
14.6.04 16:00 כחל 1 ? צ. שוקת תעופה ר.ר
23.6.04 14:00 יאורית מצרית 9 ? בריכות חימצון שדה- בוקר תעופה א.ל מ.ה
23.6.04 16:00 ורדיות 4 ? גב חווה שתו מהגב ר.ר
27.6.04 - חצוצרן שחור מקור 5 ז+נ ליד הביס"ש קינון עם 3 גוזלים א.ל
7.7.04 - שלדג לבן חזה 1 ? עין עבדת תעופה ר.ר
19.7.04 19:00 שקנאים 30 ? מכתש רמון נדידה י.ס
23.7.04 15:30 רץ מדבר 3 ? נחל בוקר ריצה א.ל
22.8.04 - חצוצרן מדבר 1 נ צ. שדה- בוקר דרוס א.ל
27.8.04 07:00 פרפור עקוד 2 ז+נ פארק גולדה ציד ר.ר
27.8.04 15:00 עיט גמדי 1 ? ראש מעלה עקרבים נדידה ר.ר
4.10.04 17:00 ענפה אפורה 5 ? בריכות חימצון קיבות שדה- בוקר עמדו בצד הבריכה א.ל
5.10.04 13:00 כחל 1 ? אגם ירוחם תעופה א.ל
5.10.04 13:00 ענפה אפורה 2 ? אגם ירוחם תעופה א.ל
5.10.04 13:40 נחניאלי צהוב 15 ? אגם ירוחם תעופה א.ל
15.10.04 10:00 עגורים 70+- ? רכס חלוקים נדידה ר.ר י.ס
15.10.04 17:00 עגורים 150+- ? מדרשה נדידה ר.ר א.צ
16.10.04 06:00 עגורים 3 ? בית אשל נדידה ר.ר
16.10.04 10:00 עגורים 50+- ? הר צבוע נדידה ר.ר
16.10.04 16:00 עגורים 40+- ? מדרשה נדידה א.ל
21.10.04 8:00 כחל 1 ? בריכות חימצון קיבות שדה- בוקר ישיבה על עץ א.ל
6.11.04 17:00 עגורים 60+- ? עין שרב נדידה ר.ר
9.11.04 14:00 שרקרק גמדי 4 ? נחל זרחן מנוחה על עץ שיטה רותם.ר
1.12.04 15:00 ביצנית 1 ? עין עבדת עמידה במים מ.ה
6.12.04 9:15 חנקן גדול 1 ? נחל רמון עמידה על רותם מ.ה
שמות הצופים:
י.ס - יובל סלע
רותם.ר – רותם רז
ט.א – טיראן ארזואן
א.צ – איתי ציפורי
י.ה - יובל הדר
צ.ר – צבי רוזן
מ.ה – מאיה הרמן
ע.ד – ערן דורון
א.ל – ארבל לוי
א.ש – אחיאב שחר
ר.ר – רם ריזל
א.ג – אלינור גורן
ארבה צלם:חזי יצחק
מכת ארבה
בסוף נובמבר ועד לחודשים האחרונים, כל מי שמטייל בנגב, נתקל בתופעת הארבה.
ה"ארבה" אינו מין של חגב כמו שמקובל לחשוב, אלה הוא כינוי לתופעה שמתרחשת אצל מספר מינים של חגבים.
משפחת החגבים מונה כ10.000 מינים .


חלוקת מיני החגבים בארץ-
על- משפחת החגבים (Acridoidea)


משפחת החגבייםAcrididea) משפחת הגדותנייםTetrigidae)


עפרנים מצחנים שדמנים חרוטנים
רגבנים

הבדואים מכנים אותו "ג'ראד" אנחנו מכנים אותו "ארבה" , אז מה זה בדיוק ?
באופן רגיל חיים החגבים כיחידים.
לנקבת החגב בטן טלסקופית, בעזרתה מטילה הנקבה את ביציה באדמה.
הבטן רכה מאד ואינה יכולה לחדור את קרום הקרקע, לכן ההטלה תתבצעה רק כאשר הקרקע רטובה.
כל שנה מטילה נקבת החגב פעם אחת, בכל הטלה יש 30-50 ביצים, בשנים מסוימות שוררים תנאים, המאפשרים התלה נוספת באותה השנה.
במקרה כזה יוכפל מס' הצאצאים פי שנים, עם שרידות הצאצאים של אותה השנה תהיה גבוהה או הטלות כפולות יתרחשו שנה אחר שנה,מספר החגבים יגדל , העומס על המשאבים שצורכים החגבים יעלה , כלומר כמות הצומח תפחת משמעותית.
במצב זה שכושר הנשיאה של השטח, לא מסוגל לשאת כמות כזו של חגבים, מתחילה היתלהקות של החגבים על מנת לנדוד לאזורים אחרים , להתלהקות כזו נקרא "נחיל".
מלבד השינוי בהתנהגות ישנם גם שינויים פיסיולוגיים, החגב הופך להיות כהה יותר, וזאת על מנת לעלות את חום גופו, החגבים הינם פויקולוטרמים, בכדי להתחיל לנדוד ולחפש מזון במקום אחר, הם חייבים לעלות את חום גופם.
צבעם הכהה של הפרטים מהמופע הלהקני , מעלה את ספיגת חום השמש ומגדיל את שעות הפעילות שלהם לאורך היום.
פעילות כזו מצריכה המון אנרגיה, דבר שמסביר את האכילה המסיבית של הנחילים.
צבעו של המופע היחידני הוא ירוק ואיננו משתנה, אצל המופע הלהקני הצבעים משתנים מורוד – אדמדם לצהבהב –חום (תלוי במין).
נחילים כאלה ידועים כבר מימי המקרא ועד לימינו אנו (דוגמת מכת הארבה במצרים).
את הארבה ניתן לאכול, והוא גם כשר , נזכר במקרא, כאפשרי לאכילה.
את הארבה ניתן עוד לראות בימים אלה בשטח, אך לא באותם כמויות כמו בסוף נובמבר.

ארבל לוי
arbel_levy@hotmail.com
כבר פורחים נרקיסים בשמורות הטבע!!!
והפעם נצא אל נחל חצץ.
הנחל יורד מהשוליים הדרום מערביים של רכס חתירה, בסופו הוא נשפך אל נחל הרועה.
אל הנרקיסים של נחל חצץ:
נוסעים צפונה מצומת חלוקים לכיוון ירוחם, לאחר כשנים וחצי ק"מ, פונים ימינה לדרך עפר,על פי השלט המורה "לנחל חצץ".
הדרך היא דרך 4*4 המסומנת בסימון שחור, לבעלי רכב פרטי, טיול רגלי הוא פיתרון מעולה.
ממשיכים עם הדרך כאחד ק"מ ומגעים לבורות חצץ, שם אפשר לאכול את ארוחת הבוקר.

בורות חצץ, הם מערכת של בורות מים מהתקופה הנבטית- רומית, הם חצובים בסלע קירטון ושימשו בעבר כמקור מים לתושבי האזור, את פתח הבור מכסה עץ אשל גדול, תפקידו להקטין את ההיתאדות ממי הבור.

לאחר מכן ממשיכים עוד כאחד וחצי ק"מ, עד למפגש עם דרך 4*4, המסומנת באדום ושביל רגלי המסומן בשחור.
שם ממשיכים על השביל הרגלי המתפתל באפיק הנחל.
בקטע הזה, הנחל מתחתר בחבורת הסלעים מתקופת הטורון ויוצר אפיק נחל מרהיב . תצורת שיבטה שבנויה מסלע גיר חשוף ומאסיבי, יוצרת קירות בגדות הנחל, קירות אלו מנתבים את המשקעים לכיסי קרקע, דבר הגורם למיקרו בית גידול בבסיסי הקירות.
לאחר כאחד ק"מ הליכה בנחל ישנם מרבצים של נרקיסים ה"מנצלים" את כמות המישקעים הגדולה באפיק הנחל.

הנרקיס הוא גאופיט בעל בצל ממשפחת השושניים, את הבצל עוטפים גלדים חומים ויבשים, שהמים והמזון בהם נוצלו ע"י הצמח.
בפנים הבצל, נמצאים גלידים עסיסים, המשמשים את הצמח בעונות היבשות. עם הגשמים הראשונים, מתעורר הבצל ומוציא עלים ירוקים שבמרכזם עמוד תפרחת, עמוד התפרחת נושא עליו מספר פרחים לבנים יפיפיים ,אם לא די בפרחים בכדי למשוך מאביקים, הנרקיס מפיץ ריח נפלא ששובא את החרקים.

בנחל חצץ אפשר לראות עוד מינים יחודיים של צמחים כגוון אירוס טוביה – הפורח בסוף החורף ונקרא על שם הבוטנאי, טוביה קושניר,מחוקרי הנגב בשנות ה-40, שהיה בין הל"ה, ונהרג בדרכו לגוש עציון.
צבעוני הנגב, עירית גדולה, בן חצב גלוני ועוד ועוד...

מנקודה זו אפשר להמשיך במעלה הנחל עד לנ.ג 666 , משם לרדת בנחל דרוך, עד למפגש עם נחל צין.
אפשרות נוספת היא, לחזור עד לפיצול עם הדרך 4*4 האדומה, להמשיך איתה להר צרור ולסיים במדרשת בן גוריון.

צאו טילו ותהנו...

ארבל לוי
arbel_levy@hotmail.com