מחנות קיץ מדעיים-אקולוגיים-חוויתיים
בבית ספר שדה שדה-בוקר בשיתוף עם מדערום
קיץ 2007, מחזור ראשון