הגמל
רקע על הגמל
הגמל הוא יונק גדול החי במדבריות. נקבת הגמל נקראת נאקה והגמל הצעיר נקרא בכר.
גוף הגמל מותאם לתנאי המדבר,ברגליו, בפרוותו ובהתנהגותו.
הרגליים הגבוהותשל הגמל מרחיקות אותו מן הקרקע הלוהטת בימי הקיץ החמים.
בין שערןת פרוותו הגמל כלוא אוויר המשמש כחומר מבודד.
בדבשתו של הגמל ישנם שומנים, את המים שהוא שותה הוא אוגר בגופו. הוא מפריש שתן מרוכז, פעיל בשעות הערב הקרירות, מקטין את צורך הפרשת הזיעה וכך חוסך במים ויכול להתקיים בלעדיהם במשך זמן ממשוך.

מיהו הגבר האידאלי?
מיהו הגבר האידאלי- זוהי השאלה שעימה פתחו את ההסבר על הגמל. מה הקשר?תיקראו ותבינו.
המדריכים שאלו את הבנות שבקבוצה מיהו הגבר האידאלי בשבילם הן ענו, נאמן, בלונדיני, לא בררן באוכל,גבוה, שפתיים חושניות וחסכן.
שמנו את כל הדברים הנבחרים על בריסטול והבנו שהגבר האידאלי שיצא הוא בעצם הגמל.
לאחר מכן, קיבלנו רקע קצר על הגמל (הרקע שכתבנו למעלה)והמשכנו בשאר הפעילויות.