גמלים

מדערום 2007

לא יפה להפלות את קייטנה גן ויאללה בלאגן!


שמיים

מה אפשר להוסיף?

חום וכתום הולך ביחד?


בן גוריון

מעניין מה הוא היה אומר?!?

+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*