לוטן ואלינור לא מעתיקנים!


הם לקחו לי את הבדואי עם הכפייה הלבנה


לא נורא איזה מזל שיש יעלים על רקע יפה...