ניסויים במעיין
ניסוי החם קר
בניסוי הזה אנחנו למדנו על שחיניות ועל איך הם מיתנהגים בחום ובקור. אנחנו חילקנו 20 שחיניות לכמה קופסאות והבחנו